"Het gevoel van perfecte voeten, zonder zorgen!"

     
     
 
 

 

Privacywet

 

Contac

AGV Privacy beleid Persoonsgegevens


Medisch Pedicure Salon Fuotflex gevestigd aan de Rijksstraatweg 1 te Haskerdijken verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring.

 

Contact gegevens 

Medsiche Pedicure Salon Fuotflex

Rijksstraatweg 1

8468 BG Haskerdijken

06-27175516


dhr PRC Pfeiffer is functionaris gegevensbescherming van pedicure salon Fuotflex. Hij is te bereiken via email patman270775@hotmail.com of via telefoon 0513671176.

Persoonsgegevens die ik verwerkt zijn je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt op verzoek, omdat deze gegevens belangrijk zijn voor een goed verloop voor de afspraak 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Voor en achternaam
 2. Geslacht
 3. Geboortedatum
 4. Geboorteplaats adresgegevens 
 5. Telefoonnummer 
 6. Staat van de voeten
 7. e-mail

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Indien dit in belang van de behandeling is ,

 1. Gezondheid
 2. Ziektes
 3. Medicijnen
 4. Burgerservicenummer (BSN)
 5. Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 6. digitale foto om overlegd te kunnen plegen  en/of om de vorderingen te bekijken of op verzoek van ketenzorg


Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. we kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u overtuigd bent dat wij zonder toestemming  de ontvangen e-mails moeten verwijderen neem dan contact met ons op  info@fuotflex.nl


Gegevens inzien aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien ,te corrigeren of te verwijderen (ivm belasting blijven naam en adres bewaard, deze plicht hebben wij 7 jaar daarna zullen deze gegevens verwijderd worden) waarna u het recht heeft om  eventuele toestemmingen  voor gegevens bewerking in te trekken. dit betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere,door U genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering , gegevensoverdracht  van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar  op de verwerking van uw gegevens sturen naar info@fuotflex.nl.

Om zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan , vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs  met het verzoek mee te sturen. maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ machine readable zone , de strook met nummers onder aan het paspoort , paspoortnummers en burgerservicenummer  (BSN) zwart, dit te bescherming van u privacy.Wij reageren zo snel mogelijk maar binnen vier weken, op u verzoek.

Medisch Pedicure salon Fuotflex wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder , de autoriteit persoonsgegevens Dit kan via de volgende link http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact -met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-on

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. En kunnen wij u vragen naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Medisch Pedicure salon Fuotflex neemt de bescherming  van u gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik ,verlies, onbevoegde toegang ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen  tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens  toch niet niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@fuotflex.nl.

Mijn plicht

op het moment dat er een datalek ,verlies, -en/of diefstal is zal ik deze gelijk melden bij de toezichthouder de autoriteit persoonsgegevens


Geautomatiseerde besluitvorming
Medisch Pedicure salon Fuotflex neemt wel  op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van medisch pedicure salon Fuotflex) tussen zit. Medisch pedicure salon Fuotflex gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen te weten Provoet: dit systeem wordt gebruik indien men via een ketenzorg 1 ste lijn of 2 lijn bij Medisch pedicure salon Fuotflex terecht komt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Medisch pedicure salon Fuotflex bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie√ęn) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn    > Reden
Personalia                   >  zo lang ze klant blijven   >  maandelijks behandeling                                                                                  > controle verzekering                 
Ziekte verloop           > zo lang ze klant zijn          > i.v.m behandeling
Medicijnen gebruik    > zo lang ze klant zijn           > i.v.m risico
afspraken                 > blijven bewaard                > i.v.m planning en belasting                                                                                             7Jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Medisch pedicure salon Fuotflex verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Medisch pedicure salon Fuotflex blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Medisch pedicure salon Fuotflex gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 

 

Contact


Yachtcharter Windkracht 10
Rijksstraatweg 1
8468 BG Haskerdijken

Tel: +31 513-671176
E-mail: info@windkracht10.nl

Zoekwoorden


• Zeilboot huren Friesland
• Motorboot huren Friesland
• Zeilboot Friesland
• Zeilen Sneek
• Zeilboot verhuur Friesland
• Zeilboot verhuur• Zeilen Sneekermeer
• Zeilboot huren Sneekweek
• Sneekweek
• Zeilen zonder brevet
• Goedkope zeilboten
• Zeilboot kopen


Zeilboot verhuur Langweer
Zeilboot verhuur Heeg
Zeilboot verhuur Sneek
Zeilboot verhuur Fluessen
• Zeilboot verhuur Haskerdijken
• Goedkoop Zeilboot verhuur